0800 / 842 3 842, einrichtung@d-rect.de

DVT

Art.-Nr. 916515

VistaVox S

Röntgen, Typ 3D, 13 x 8,5 cm
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 940920

Axeos

Röntgen, Typ 3D, 17 x 13 cm
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 453250

ProMax 3D Classic

Röntgen, Typ 3D, 11 x 8 cm
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453251

ProMax 3D Plus

Röntgen, Typ 3D, 20 x 10 cm
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453252

ProMax 3D Mid

Röntgen, Typ 3D, 20 x 17 cm, 90-kV
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 453253

ProMax 3D Mid

Röntgen, Typ 3D, 20 x 17 cm, 120-kV
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 940519

Viso G5

Röntgen, Typ 3D, 3 x 3 cm bis 20 x 17 cm
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 940902

ProMax 3D Classic

Röntgen, Typ 3D, 8 x 8 cm
Inhalt: 1 Stück


Art.-Nr. 940886

Orthophos S

Röntgen, Typ 3D / DVT, 8 x 8 cm
Inhalt: 1 Stück


Hersteller & Marken

Aktuelle Angebote