0800 / 842 3 842, info@d-rect.de

Endodontie Instrumente VDW

Art.-Nr. 851076

Reciproc Feilen

Wurzelkanalfeile, Länge 25 mm, ISO R25
Packung: Blister

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 914374

Reciproc blue Feilen

Wurzelkanalfeile, Länge 25 mm, ISO R25
Packung: Blister

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 851077

Reciproc Feilen

Wurzelkanalfeile, Länge 25 mm, ISO R40
Packung: Blister

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 789864

Hedström-Feile CC+

Endodontie, Länge 25 mm, ISO 015
Packung: Packung

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 905581

Eddy Spülspitzen

Instrumentarium
Packung: Blister

Inhalt: 5 x 2 Stück


Art.-Nr. 914375

Reciproc blue Feilen

Wurzelkanalfeile, Länge 25 mm, ISO R40
Packung: Blister

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 851078

Reciproc Feilen

Wurzelkanalfeile, Länge 25 mm, ISO R50
Packung: Blister

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 442220

Hedström-Feile CC+

Endodontie, Länge 25 mm, ISO 010
Packung: Packung

Inhalt: 6 Stück


Art.-Nr. 789875

Hedström-Feile CC+

Endodontie, Länge 25 mm, ISO 020
Packung: Packung

Inhalt: 6 Stück


Top-Produkte

Art.-Nr. 851077

Reciproc Feilen

Art.-Nr. 415329

C-Pilot Feilen

Art.-Nr. 789875

Hedström-Feile CC+

Art.-Nr. 789886

Hedström-Feile CC+

Art.-Nr. 905581

Eddy Spülspitzen

Art.-Nr. 789864

Hedström-Feile CC+

Art.-Nr. 851078

Reciproc Feilen

Art.-Nr. 851080

Reciproc Feilen