0800 / 842 3 842, info@d-rect.de

Röntgenfilme extraoral

Art.-Nr. 461632

T-Mat G/RA

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 15,0 x 30,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 50 Filme


Art.-Nr. 455452

T-Mat G/RA Panoclass

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 15,0 x 30,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Art.-Nr. 461621

T-Mat G/RA

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 12,7 x 30,5 cm
Packung: Packung

Inhalt: 50 Filme


Art.-Nr. 410040

Agfa Dentus Ortholux

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 15,0 x 30,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Art.-Nr. 455441

T-Mat G/RA Panoclass

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 12,7 x 30,5 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Art.-Nr. 473012

T-Mat G/RA

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 15,0 x 30,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Art.-Nr. 410039

Agfa Dentus Ortholux

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 12,7 x 30,5 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Art.-Nr. 461643

T-Mat G/RA

Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 18,0 x 24,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 50 Filme


Röntgenfilme extraoral, Typ grün-emittierend, Format 15,0 x 30,0 cm
Packung: Packung

Inhalt: 100 Filme


Top-Produkte

Art.-Nr. 473012

T-Mat G/RA

Art.-Nr. 461632

T-Mat G/RA

Art.-Nr. 455452

T-Mat G/RA Panoclass

Art.-Nr. 461621

T-Mat G/RA