0800 / 842 3 842, info@d-rect.de

Kapselmischgeräte

Art.-Nr. 511155

Capmix

Kapselmischgeräte, Breite 195 mm, Tiefe 195 mm, Höhe 160 mm
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 511575

RotoMix

Kapselmischgeräte, Breite 180 mm, Tiefe 250 mm, Höhe 210 mm
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 857905

Softly Kapselmixer

Kapselmischgeräte, Breite 210 mm, Tiefe 120 mm, Höhe 205 mm, Gewicht 3,1 kg
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 679065

Silamat S6

Kapselmischgeräte, Breite 240 mm, Tiefe 230 mm, Höhe 170 mm
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 895655

Ultramat S

Kapselmischgeräte, Breite 217 mm, Tiefe 173 mm, Höhe 180 mm
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 839410

Ultramat 2

Kapselmischgeräte, Breite 217 mm, Tiefe 173 mm, Höhe 180 mm
Inhalt: 1 Gerät


Top-Produkte

Art.-Nr. 829584

Silver Mix 90

Art.-Nr. 511155

Capmix